W Polsce, najczęściej buduje się betonowe konstrukcje. Właśnie dlatego beton Poznań jest tak ważnym materiałem budowlanym. Ponieważ różne budynki czy inne inwestycje budowlane mają inne przeznaczenie, potrzebne są zróżnicowane właściwości materiałów. A co powiedzieć o betonie?  Jakie on posiada właściwości?

Ważny materiał budowlany

Beton to niejednorodny i wielofazowy kompozyt, który powstaje głównie z cementu, kruszywa i wody. Składniki te po wymieszaniu stają się ciałem lepkoplastyczno-stałym. Proces  hydratacji cementu sprawia, że taka mieszanka po czasie przechodzi w ciało stałe, które w czasie dojrzewania wciąż zmienia swoje właściwości. Jest wiele rodzajów betonu. Dzieli się on ze względu na:

  • ciężar objętościowy,
  • sposób zagęszczania i wbudowania,
  • właściwości,
  • kierunki rozwoju.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w zależności od potrzeb beton Poznań musi mieć różne parametry i wartości. W dużej mierze od tego, jak dobrze przygotowany będzie beton zależy trwałość budowli.

Beton towarowy Poznań

Rodzaje betonu

Najczęściej słyszanym podziałem jest ten ze względu na ciężar objętościowy. Wtedy wyróżniamy beton lekki, ciężki i zwykły. Każdy z nich ma inną gęstość. Beton Poznań ciężki robiony jest z zastosowaniem specjalnych kruszyw na przykład stalowych i wykorzystuje się go jako osłona biologiczna dla osłabienia promieniowania jonizującego. Beton zwykły, zgodnie z normową definicją, to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2 000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2 600 kg/m3. Najczęściej nie posiada domieszek i ulepszaczy. Beton lekki to taki, którego ciężar objętościowy wynosi między 800 a 2000 kg/m³. Wykonuje się go z zastosowaniem lekkich kruszyw czy nawet styropianu.

Beton Poznań towarowy

Czym jest beton towarowy? Beton towarowy Poznań produkowany jest w betoniarni. Nie da się zrobić go po swojemu. Jest to beton posiadający konkretne właściwości, których nie da się uzyskać dodając produkty na oko. Beton towarowy jest również wytwarzany z materiałów najwyższej jakości. Nadaje się do wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych, które wymagają szczególnych właściwości.