Decyzje środowiskowe (inaczej, pozwolenia zintegrowane) pozwalają Ci na prowadzenie odpowiednich działalności przemysłowych. Określają one bazowe warunki związane z realizacją przedsięwzięcia przemysłowego oraz służy do nadania mu właściwego kształtu, by jak najlepiej uregulować czynniki szkodliwe dla środowiska.

Co reguluje sobą decyzja środowiskowa Poznań?

Jeśli myślisz o prowadzeniu działalności przemysłowej, otrzymywaniu różnego typu instalacji (przemysłowych, hodowlanych,  komunalnych oczyszczalni ścieków, itp.), powinieneś wiedzieć, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, prawo ochrony środowiska zostało dostosowane do polskich przepisów.  Wymaga się od Ciebie uzyskania pozwolenia od organu ochrony środowiska na:

  • emisję niebezpiecznych substancji do środowiska (gazów, płynów),
  • wykorzystanie wody i surowców naturalnych,
  • negatywny wpływ na krajobraz, żyjące na danym obszarze gatunki zwierząt i roślin, jakość życia okolicznych mieszkańców (działalność wiąże się z produkcję hałasu i silnych, uciążliwych zapachów, które utrudniają życie okolicznym mieszkańcom).

Jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie ingerującej w środowisko działalności?

Pozwolenie zintegrowane Poznań wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego instalację do odpowiedniego organu, którym jest organ ochrony środowiska (może nim być zarówno prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, jak i oddzielny organ ochrony środowiska, znajdujący się często w dużych, zmodernizowanych miastach lub miasteczkach polskich.Oprócz postępowania w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wykonuje się analizy ryzyka, a także kompleksowe raporty początkowe (opierające się na badaniach labolatoryjnych).

Pozwolenie zintegrowane Poznań

Jak wiele znaczy decyzja środowiskowa Poznań dla współczesnego świata?

W sprawie decyzji środowiskowej nie chodzi tylko o formalnych wniosek na budowę danego zakładu. Decyzja środowiska działa w oparciu o kompleksowe badania społeczne, ekologiczne i labolatoryjne, aby zmiany zaszłe w środowisku w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęły negatywnie na krajobraz; faunę i florę. W tym celu niezbędne staje się przeprowadzenie szeroko zakrojonych analiz dotyczących obecnej sytuacji oraz planowanego kształtu przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa nie tylko potwierdza możliwość budowy zakładu, ale też do pewnego stopnia określa jego kształt. Jest więc niezmiernie ważna i niezbędna na mocy prawa unijnego przyjętego w Polsce.