Odpady – produkuje je każdy z nas, czy to w gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie. Obecnie w Polsce za odbiór i wywóz odpadów pobierana jest opłata. Każda z gmin odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. W wielu z nich znajdują się wysypiska śmieci. Aby jednak powstały grunt pod nie musi być odpowiednio przygotowany.

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko-pomorskie

Na czym polega rekultywacja wysypisk śmieci? Czy kiedykolwiek słyszałeś o tym pojęciu? Rekultywacja to działania, których celem jest zabezpieczenie bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko. Składowisko pokrywa się materiałami, które nie przepuszczają wody. Późniejsze działania polegają na pokrywaniu warstwy glebonośnej i obsiewaniem jej roślinami. Aby uniknąć negatywnego oddziaływania na środowisko podczas rekultywacji montuje się studnie oraz kominy odgazowujące. Te pierwsze służą do badania odcieków, natomiast te drugie do badania osiadania bryły.

Zamykanie i rekultywacja wysypisk – finansowanie

Ochrona środowiska i gospodarka wodna finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie odbywa się przez udzielenie oprocentowanych pożyczek oraz dotacji, w tym dopłaty do procentowania lub ceny wykupu obligacji dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Gospodarka odpadami i kwalifikacja odpadów

W zależności od stopnia szkodliwości dla środowiska odpady różnie klasyfikuje się, uwzględniając takie czynniki jak:

  • łatwość zapłonu,
  • właściwości rakotwórcze,
  • zagrożenia dla wód i gleby,
  • zanieczyszczanie powietrza,
  • toksyczność.

Niezmiernie ważne jest to, aby dbać o środowisko. Rekultywacja wysypisk to nie jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza. Sposobem na ograniczenie zanieczyszczania środowiska jest również recykling, modyfikacja technologii i urządzeń, a także wprowadzenie technologii bezodpadowych. Jest wiele firm, które zajmują się odbiorem odpadów kujawsko-pomorskie.